عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

جدول

نام مرکز ایمیل
معاونت سیاسی Mov_Siasi@golestanp.ir
اجتماعی Ejtemaee@golestanp.ir
انتخابات Entekhabat@golestanp.ir
امنیت Amniyat@golestanp.ir
اتباع Atba@golestanp.ir
پدافند Padafand@golestanp.ir
فرمانداری گرگان Far_Gorgan@golestanp.ir
فرمانداری گنبد Far_Gonbad@golestanp.ir
فرمانداری علی آباد Far_AliAbad@golestanp.ir
فرمانداری کردکوی Far-Kordkuy@golestanp.ir
فرمانداری بندرگز Far_BandarGaz@golestanp.ir
فرمانداری آزادشهر Far_Azadshahr@golestanp.ir
فرمانداری گالیکش Far_Galikesh@golestanp.ir
فرمانداری مراوه تپه Far_Mareve@golestanp.ir
فرمانداری بندرترکمن Far_Torkaman@golestanp.ir
فرمانداری آق قلا Far_AghGhala@golestanp.ir
فرمانداری رامیان Far_Ramiyan@golestanp.ir
فرمانداری گمیشان Far_Gomishan@golestanp.ir
فرمانداری کلاله Far_Kalale@golestanp.ir
فرمانداری مینودشت Far_MinooDasht@golestanp.ir
معاونت اقتصادی Mov_Eghtesadi@golestanp.ir
فناوری Fanavari@golestanp.ir
تحول Tahavol@golestanp.ir
اقتصادی Eghtesadi@golestanp.ir
سرمایه Sarmaye@golestanp.ir
اداری مالی EdariMali@golestanp.ir
معاونت عمرانی Mov_Omrani@golestanp.ir
شهری Shahri@golestanp.ir
روستایی Roostayee@golestanp.ir
دفتر فنی DafterFani@golestanp.ir
بحران Bohran@golestanp.ir
حوزه استاندار Hoze_Ostandar@golestanp.ir
حراست Herasat@golestanp.ir
بازرسی Bazresi@golestanp.ir
روابط عمومی Ravabet_Omumi@golestanp.ir
بانوان Banovan@golestanp.ir
گزینش Gozinesh@golestanp.ir