عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستانمدیر کل مدیریت بحران

نام و نام نام خانوادگی : صادق علی مقدم
سمت : مدیرکل مدیریت بحران استان
مدرك تحصیلی : مهندسی معدن
سوابق اجرایی:  معاون اداره كل دفتر فنی استانداری گلستان - جانشین اداره كل مدیریت بحران استان گلستان - ریاست سازمان نظام مهندسی معدن استان گلستان را نیز برعهده دارد.    

تلفن دفتر :  ۴۴۸۰۱۴۵ -  ۴۴۸۰۱۴۳
                                                                      
شرح وظایف :
۱- ارتباط ستاد حوادث با سایر دستگاه ها در استان
۲- سرعت عمل در خصوص انعكاس حوادث به مركز
۳- انعكاس اطلاعیه های مركز به دستگاه های ذیربط در شهرستان ها
۴- تجهیز ستاد به وسایل ارتباطی و بی سیم
۵- انعكاس اسامی كشیك به مركز
۶- چاپ جزوات و نشریات امور شهری جهت مقابله با حوادث
۷- حضور به موقع در مناطق خسارت دیده
۸- هماهنگی با دستگاه های امداد رسان در سطح استان
۹- هماهنگی و ارتباط به موقع با دستگاه های امدادی و اجرائی به مركز
۱۰- دقت برآورد اولیه از نیازهای آسیب دیدگان و ارائه به مركز
۱۱- بررسی مكان های امن جهت اسكان آسیب دیدگان
۱۲- سرعت و دقت در خارج كردن محرومان حادثه و تحویل وسایل به لوازم اولیه
۱۳- برآورد خسارت و اعلام آن به مركز در قالب فرم های مربوط
۱۴- ارائه گزارش پیشرفت پروژه های مصوب
۱۵- ارائه گزارش پیشرفت فیزیكی و ریالی هر ۳ ماه یك بار
۱۶- ارئه آمار و اطلاعات دیگری كه نیاز باشد
۱۷- انتخاب پروژه های بازسازی
۱۸- انتخاب پروژه های پیگیری
۱۹- توزیع به موقع اعتبارات در سطح استان
۲۰- رعایت دستورالعمل های ابلاغی در ارتباط با اعتبارات
۲۱- رعایت اولویت ها در انتخاب پروژه ها
۲۲- توزیع به موقع تسهیلات شهرستانی در بخش مسكن و كشاورزی
۲۳- اولویت بندی آسیب دیدگان متقاضی تسهیلات بانكی در بخش مسكن و كشاورزی
۲۴- كنترل دستگاه ها و بانك های عامل در هدایت صحیح تسهیلات در بخش مسكن و كشاورزی
۲۵- توزیع كمك بلاعوض كشاورزی و مسكن
۲۶- پیگیر امور بیمه محصولات كشاورزی
۲۷- ارزیابی پرسنل ستاد حوادث استان
۲۸- اشتغال پست های سازمانی ستاد حوادث
۲۹- میزان تخصص و كارآیی پرسنل موجود
۳۰- تشكیلات
۳۱- نظارت در جمع بندی خسارت نقاط آسیب دیده در بخش مسكن
۳۲- نظارت در جمع بندی خسارت نقاط آسیب دیده در بخش كشاورزی و دامی
۳۳- نظارت در جمع بندی خسارت نقاط آسیب دیده در بخش زیر بنائی
۳۴- نظارت بر عملكرد دستگاه های امدادی استان
۳۵- نظارت بر طرح ها و پروژه های مصوب ستاد حوادث
۳۶- نظارت بر عملكرد بانك های استان در پرداخت تسهیلات به خسارت دیدگان
۳۷- نظارت مستمر بر دستگاه های اجرائی در زمینه های پیشگیری و بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده
۳۸- آموزش پرسنل تاد حوادث و دستگاه های امدادی
۳۹- آموزش همگانی در سطح استان
۴۰- انجام مانور امدادی در مدارس جهت بالا بردن آمادگی
**به منظور سیاستگذاری استانی و اجرای مصوبات ستاد در سطح استانها، هماهنگی امور اجرایی و تصمیم گیری مناسب، شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در مركز هر یك از استانهای كشور زیر نظر ستاد تشكیل میشود.

اعضای ستاد استان عبارتند از:
۱- استاندار (رئیس).
۲- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان.
۳- رئیس دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی استان.
۴- مدیرعامل شركت مخابرات استان.
۵- مدیرعامل شركت آب و فاضلاب استان.
۶- مدیرعالم شركت برق منطقهای استان.
۷- رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان.
۸- فرمانده ارشد سپاه در منطقه.
۹- فرمانده ارشد ارتش در منطقه.
۱۰- فرمانده نیروی مقاومت بسیج در استان.
۱۱- رئیس سازمان بازرگانی استان.
۱۲- مدیركل صدا و سیمای مركز استان.
۱۳- رئیس سازمان مسكن و شهرسازی استان.
۱۴- مدیركل راه و ترابری استان.
۱۵- رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان.
۱۶- رئیس شورای اسلامی استان و در غیاب وی رئیس شورای اسلامی شهر مركز استان.
۱۷- مدیركل سازمان بهزیستی استان.
۱۸- مدیركل امور اقتصادی و دارایی استان.
۱۹- مدیركل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.
۲۰- مدیركل دادگستری استان.
۲۱- رئیس سازمان آموزش و پرورش استان.
۲۲- شهردار شهر مركز استان.
۲۳- رئیس بنیاد مسكن انقلاب اسلامی استان.
۲۴- مدیركل حفاظت محیط زیست استان.
۲۵- رئیس سازمان شهرداریهای استان.
۲۶- فرمانده ناحیه انتظامی استان.

تبصره: بنا به ضرورت، رئیس ستاد میتواند از سایر دستگاههای اجرایی نیز  برای شركت در جلسات دعوت نماید.

وظایف و اختیارات ستاد استان عبارت است از:
۱- سیاستگذاری در زمینه مدیریت بحران استان با تبعیت از سیاستهای ملی.
۲- هماهنگی و نظارت بر فعالیت ستادهای حوادث و سوانح غیرمترقبه شهرستانها.
۳- مدیریت بحران بحرانهای استانی در مراحل پیشگیری، مقابله و بازسازی با همكاری ستادهای شهرتسانها و سازمانهای مسئول امور تخصصی مدیریت بحران.
۴- اعمال جنبههای پیشگیری (پیش، هنگام و پس از بروز بحران۹ در ابعاد استانی با همكاری ستادهای شهرستانها و سازمانهای مسئول امور تخصصی مدیریت بحران.
۵- مدیریت مرحله آمادگی مدیریت بحران ملی از طریق ارجاع جنبههای آمادگی به كار گروه آمادگی استان، موضوع ماده (۲۵) این طرح، پشتیبانی و هدایت فعالیت كار گروه آمادگی استان و ابلاغ مصوبات آن كار گروه به سازمانهای ذیربط.
۶- توزیع اعتبارات و امكانات استانی مورد نیاز مدیریت بحران استان.
۷- درخواست اعلام وضعیت بحران ملی یا منطقهای از ستاد.
۸- اعلام وضعیت بحران استانی.
۹- بازسازی

تبصره: در هنگام بروز بحران، كلیه ادارات، موسسات دولتی و نیروهای نظامی و انتظامی استان موظفند با رعایت سلسله مراتب فرماندهی بنا به اعلام رئیس یا جانشین رئیس ستاد استان با كلیه امكانات و نیروی انسانی در عملیات مقابله با بحران شركت نمایند.
- ستاد استان در شرایط عادی حداقل هر سه ماه یكبار و در شرایط اضطراری بنا به پیشنهادی رئیس ستاد استان به تعداد مورد نیاز جلسه فوقالعاده تشكیل میدهد.
- دبیرخانه ستاد استان در استانداری مربوط تشكیل میشود.

**موضوع فعالیتها و مجموعه اقدامات مشمول این طرح
۱- پیشگیری: مجموعه اقداماتی است كه پیش، هنگام و پس از وقوع بحران با هدف جلوگیری از وقوع مخاطرات یا كاهش آثار زیان بار آن انجام میشود.
۲- آمادگی: مجموعه اقداماتی است كه توانایی جامعه- دولت و مردم- را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش میدهد. آمادگی شامل جمعآوری اطلاعات، پژوهش، برنامه ریزی، ایجاد ساختارهای مدیریتی، آموزش، تامین منابع، تمرین و مانور است. آموزش شامل آموزشهای همگانی، تخصصی، نهادهای مدنی، صنایع و حرف، رسانه های گروه و صدا و سیما است.
۳- مقابله: ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است با هدف نجات جان ومال انسانها، تامین رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات. مقابله شامل امداد و نجات، بهداشت، درمان، تامین امنیت، ترابری، ارتباطات، تدفین، دفع مواد زائد جامد، دفع مواد زائد جامد، دفع فاضلاب، مهار آتش، كنترل مواد خطرناك، سوخت رسانی، اطلاع رسانی و هشدار است.

**هدف از تصویب طرح جامع امداد و نجات عبارت است از:
سازماندهی و هم پیوسته كردن كلیه عناصر و عوامل مدیریت بحران، استفاده از تمامی امكانات ملی، استانی و نیروهای مردمی، هدایت كلیه كمكهای دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی به منظور پیشگیری و كاهش آثار بلایای طبیعی، ارایه حداكثر خدمات امداد و نجات سازمان یافته، تقلیل تلفات انسانی و اقتصادی، جبران و بازسازی و بازگرداندن شرایط زندگی به وضعیت اولیه قبل از بحران، ایجاد آمادگی لازم در مردم و تعیین دقیق نقش و وظایف دستگاههای اجرایی برای مقابله با بحران.

**راهكارهای اساسی عبارتند از:
۱- انجام مطالعات و تحقیقات به منظور بهره برداری لازم از اصول و دستاوردهای علمی، تخصصی و تجربی داخل كشور و كشورهای مختلف جهان و انتقال روشهای پیشرفته مدیریت بحران به نظام قانونگذاری، برنامه ریزی و اجرایی كشور.
۲- اجرای برنامه های ملی و منطق های وسرمایه گذاری لازم در مراحل مختلف مدیریت بحران با اولویت پیشگیری وكاهش آثار بلایای طبیعی.
۳- سازماندهی، هماهنگی و به كارگیری كلیه دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی، تحت برنامه ریزی و مدیریت منسجم و تعیین شرح وظایف تفصیلی آنها در بحرانها.
۴- جلب مشاركت و همكاریهای مردمی از طریق آموزش عمومی، ایجاد آمادگی، هدایت كمكهای مردمی به نحو مطلوب و توزیع آنها بین آسیب دیدگان، سازماندهی و آموزش نیروهای داوطلب در شبكه مدیریت بحران.
۵- استفاده صحیح و بهینه از كلیه امكانات دولتی و غیردولتی به منظور ارایه حداكثر خدمات در بحرانها.
۶- پشتیبانیهای لازم قوای سه گانه، وزارتخانه ها، نهادها و نیروهای مسلح- به ویژه نیروی مقاومت بسیج- در بالاترین سطح ممكن.

**شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان
به منظور تحقق بخشیدن به سیاستهای تعیین شده توسط ستاد و تصمیمات ستاد استان و اعمال مدیریت بحران در شهرستانها، ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه شهرستان- كه در این طرح ”ستاد شهرستان" نامیده میشود- در كلیه شهرستانهای كشور تشكیل میگردد.

اعضای ستاد شهرستان عبارتند از:
۱- فرماندار (رئیس).
۲- رئیس شعبه جمعیت هلال احمر.
۳- شهردار شهر مركز شهرستان.
۴- رئیس شورای شهر مركز شهرستان.
۵- فرمانده منطقه انتظامی در شهرستان.
۶- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج در شهرستان.
۷- رئیس شبكه بهداشت و درمان شهرستان.
۸- رئیس اداره مخابرات شهرستان.
۹- رئیس اداره برق شهرستان.
۱۰- رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان.
۱۱- رئیس اداره مسكن و شهرسازی شهرستان.
۱۲- رئیس اداره جهاد كشاورزی شهرستان.
۱۳- رئیس اداره راه و ترابری شهرستان.
۱۴- رئیس اداره بازرگانی شهرستان.
۱۵- رئیس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان.
۱۶- نماینده شركت گاز شهرستان.
۱۷- رئیس دادگستری شهرستان.
۱۸- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان.
تبصره - رئیس ستاد شهرستان میتواند از سایر دستگاههای اداری نیز  برای شركت در جلسات دعوت نماید.

تأیید کننده خبر : کارشناس2
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید .
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .
  • نویسنده : admin
  • بازدید : 2758
  • کد خبر : 91

فهرست

حدیث روز

امام باقر (ع) می فرماید : بالاترين عبادت، عفّت شكم و شهوت است.

آرشیو

<    «  مرداد 1396  »    >
شیدسچپج
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

پیوندها

آمار


آمار بازدید
بازدید امروز: 385
بازدید دیروز: 7496
بازدید ماه:385
بازدید سال:1021635
بازدید کل:14509982

آخرین بروزرسانی

ارتباط با استاندار


برنامه های هفتگی استاندار

شنبه: 31 تیر : شورای آموزش و پرورش استان / دیدار با مدیران ، کارگزاران و دست اندرکاران حج استان