عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

» » » بازدید اعضای هیأت اندیشه ورز حوزه ی مسائل اجتماعی گلستان از استان هرمزگان


بازدید اعضای هیأت اندیشه ورز حوزه ی مسائل اجتماعی گلستان از استان هرمزگان

بازدید اعضای هیأت اندیشه ورز حوزه ی مسائل اجتماعی گلستان از استان هرمزگان

در راستای تبادل تجربیات هیأت های اندیشه ورز دو استان شمالی وجنوبی، اعضای هیأت گلستان به استان هرمزگان سفرکردند.

براساس یکی از برنامه های مدون هیأت اندیشه ورز برای سال 1397 به منظور آشنایی با نحوه ی اقدام وعمل هیأت اندیشه ورز استان هرمزگان ، تعدادی از اعضای هیأت استان گلستان به نمایندگی درآن استان حاضر و ضمن دیدار با مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان، درجلسه هیأت اندیشه ورز آن استان نیز حضور یافته و از نزدیک با شکل برگزاری، تعداد وکیفیت اعضا، تصمیم سازی جلسات و ضمانت اجرایی تصمیم گیری هایشان آشنا شدند.

همچنین بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با توجه به وسعت و جمعیت بالای مناطق حاشیه ای بندرعباس؛ از سه مرکز تسهیلگری و توسعه محلی مرکز استان و نحوه ی کارکرد، ساختارسازی اداری، شرح وظایف، اقدام و عمل آنها در مناطق حاشیه ای و برخی مشکلات، محدودیت ها و موانع کاری آنها آشنا شدند.

بر این اساس چون استان گلستان در سال 1397 تصمیم به ایجاد سه مرکز تسهیل گری با بهره مندی از اعتبارات آسیب های اجتماعی ابلاغی از سوی وزارت کشور را دارد، درایجاد ساختار وکم کردن هزینه های مادی ومعنوی ناشی از بروز برخی مشکلات اداری و محلی از این تجربیات بهره گیری خواهد شد.

بازدید اعضای هیأت اندیشه ورز حوزه ی مسائل اجتماعی گلستان از استان هرمزگان

بازدید اعضای هیأت اندیشه ورز حوزه ی مسائل اجتماعی گلستان از استان هرمزگان

بازدید اعضای هیأت اندیشه ورز حوزه ی مسائل اجتماعی گلستان از استان هرمزگان

بازدید اعضای هیأت اندیشه ورز حوزه ی مسائل اجتماعی گلستان از استان هرمزگان

بازدید اعضای هیأت اندیشه ورز حوزه ی مسائل اجتماعی گلستان از استان هرمزگانارسال کننده خبر : معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی
تأیید کننده خبر : کارشناس2
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید .
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .