عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستانگزارش عملکرد واحدهای مختلف استانداری گلستان در سال 1399

 

 

 
گزارش عملکرد دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری در سال 1399       دانلود-.pdf
 
گزارش عملکرد اداره کل اداری و مالی در سال 1399                        دانلود-.pdf

 

گزارش عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات و شیکه دولت در سال 1399        دانلود-.pdf

 

کد خبر: 81797