عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستانمشاور عالی استاندار

مشاور عالی استاندار

نام و نام خانوادگی: اسماعیل عبداللهی

سمت: مشاور عالی استاندار گلستان
مدرک تحصیلی: 
سوابق اجرایی:قریب 20 سال فرماندار در شهرستان های مهم و مختلف کشور، معاونت نیروی انسانی نیروی دریایی سپاه شمال کشور در بدو تاسیس، مشاور استاندار و مدیر اجرایی شورای ایرانیان مقیم خارج از کشور، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و سوئد و ...
 
کد خبر: 64094


مشاور استاندار در امور حقوقی

مشاور استاندار در امور حقوقی

نام و نام خانوادگی: مجید میرعرب رضی
سمت: مشاور استاندار در امور حقوقی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
سوابق اجرایی: کارشناس امور حقوقی و کارشناس مسئول حقوقی اجتماعی اداره کل اتباع خارجی ،کارشناس امور شهری اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری گلستان ، نماینده حقوقی  استانداری  در کمیته حل اختلاف اتباع خارجی استان ، نماینده تام الاختیار در هیات واگذاری اراضی ملی به کشاورزان

تلفن مستقیم دفتر: 32480135

کد خبر: 15311