عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستانمشاور استاندار

مشاور استاندار

نام و نام خانوادگی: اسماعیل عبداللهی

سمت: مشاور استاندار گلستان
مدرک تحصیلی: 
سوابق اجرایی: قریب 20 سال فرماندار در شهرستان های مهم و مختلف کشور، معاونت نیروی انسانی نیروی دریایی سپاه شمال کشور در بدو تاسیس، مشاور استاندار و مدیر اجرایی شورای ایرانیان مقیم خارج از کشور، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و سوئد و ...
 
کد خبر: 64094