عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستانمعاون هماهنگی امور عمراني استاندار گلستان

معاون هماهنگی امور عمراني استاندار گلستان

نام و نام نام خانوادگی: عفت همدم 

سمت: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان

مدرك تحصیلی:  کارشناسی ارشد مهندسی عمران (گرایش سازه)

سوابق اجرایی: مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری گلستان، معاون دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک، کارشناس و....

مسئول دفتر : سید اسماعیل عمادی

تلفن دفتر : 32433005 - 32433006

ایمیل : Mov_Omrani@golestanp.ir

کد خبر: 83


دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری گلستان

دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری گلستان

نام و نام نام خانوادگی: عفت همدم 

سمت: مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری گلستان
مدرك تحصیلی:  کارشناسی ارشد مهندسی عمران (گرایش سازه)
سوابق اجرایی: کارشناس و معاون دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری گلستان و ...
مسئول دفتر: مخدوم
تلفن دفتر:  324480140
 

 

کد خبر: 85


دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری گلستان

دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری گلستان

 نام و نام خانوادگی: طیبه خلیلی

سمت: مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان

 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سوابق اجرایی: معاون مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری گلستان - کارشناس مسؤول شوراها به مدت 10 سال - مسؤول دبیرخانه هیأت حل اختلاف شوراهای استان

 مسؤل دفتر: خانم صفرخانی مؤذنی

تلفن تماس: 01732480137

 01732433001 الی 4 داخلی 1037

 فاکس:32433016

 ایمیل : Shahri@golestanp.ir

 

کد خبر: 86


دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان

دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان

نام و نام خانوادگی: علی نصیبی

سمت: مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای

مسئول دفتر:  
تلفن دفتر:  32480138

ایمیل:  Roostayee@golestanp.ir


کد خبر: 629