عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستانمعاون هماهنگی امور عمراني استاندار گلستان

معاون هماهنگی امور عمراني استاندار گلستان

 نام و نام نام خانوادگی: سید مهدی مهیائی

سمت:  معاون  هماهنگی امور عمرانی استانداری
مدرك تحصیلی: دانش آموخته رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک - مقطع کارشناسی ارشد 
سوابق اجرایی: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان گلستان به مدت ۶ سال، 
مسئول دفتر : سید اسماعیل عمادی
تلفن دفتر: 32433005 - 32433006
کد خبر: 83


دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری گلستان

دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری گلستان

نام و نام نام خانوادگی: صادقعلی مقدم

سمت: مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری گلستان
مدرك تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک
سوابق اجرایی: 
مسئول دفتر: مخدوم
تلفن دفتر: 32480140
 

 

کد خبر: 85


دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری گلستان

 

 نام و نام خانوادگی: سیدمحسن حسینی

 سمت: سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان

 مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد آبخیزداری (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان) ، کارشناسی زمین شناسی (دانشگاه شهید بهشتی)

 مسؤل دفتر: شاهمراد قزاق

 تلفن تماس: 32480137 - 32450952 الی 5

 فاکس: 32433016

 ایمیل: Shahri@golestanp.ir

کد خبر: 86


دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان

دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان

نام و نام خانوادگی: سید کمال محب حسینی
سمت: مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
مسئول دفتر :علی شهریاری
تلفن دفتر:  32480138

 

ایمیل:  Roostayee@golestanp.ir

کد خبر: 629