عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستانمعاون هماهنگی امور عمراني استاندار گلستان

معاون هماهنگی امور عمراني استاندار گلستان

نام و نام نام خانوادگی: سید محمدرضا سیدالنگی 

سمت: سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان
مدرك تحصیلی:  
سوابق اجرایی: شهردار نوکنده، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند استان، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری، مشاور و قائم مقام شهردار گرگان، سرپرست منطقه شمال شرکت ماد بانک ملت 93-95
مسئول دفتر : سید اسماعیل عمادی
تلفن دفتر : 32433005 - 32433006

 

ایمیل : Mov_Omrani@golestanp.ir

کد خبر: 83


دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری گلستان

دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری گلستان

نام و نام نام خانوادگی: صادقعلی مقدم

سمت: سرپرست دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری گلستان
مدرك تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک
سوابق اجرایی: 
مسئول دفتر: مخدوم
تلفن دفتر: 32480140
 

 

کد خبر: 85


دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری گلستان

دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری گلستان

 نام و نام خانوادگی: حسین علی قلی زاده

 سمت: مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان

 مدرک تحصیلی: فوق لیسانس برنامه ریزی شهری - دانشجوی دکتری جغرافیای برنامه ریزی شهری

 مسؤل دفتر: خانم صفرخانی مؤذنی

 تلفن تماس: 01732480137 - 01732450952 الی 5 

 فاکس:  32433016

 ایمیل:  Shahri@golestanp.ir

کد خبر: 86


دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان

دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان

نام و نام خانوادگی: سید کمال محب حسینی 

سمت: سرپرست دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
مسئول دفتر : مرتضی تجری 

تلفن دفتر:  32480138

ایمیل:  Roostayee@golestanp.ir


کد خبر: 629