عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستانمعاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداری گلستان

معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداری گلستان
 نام و نام خانوادگی: عبدالرضا چراغعلی
 سمت: معاون سیاسی، امنیتی - اجتماعی استاندار گلستان
سوابق اجرایی: شهردار بندرترکمن - مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان - مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان ....
مسئول دفتر : هادی احمدی
تلفن دفتر: 32480030 - 32480029
ایمیل : Mov_Siasi@golestanp.ir
کد خبر: 79


اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری گلستان

اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری گلستان

نام و نام خانوادگی:  حبیب اله سیفی

 سمت: مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری گلستان
مدرك تحصیلی: کارشناسی مدیریت دولتی
مسئول دفتر: محمد اخوان مهدوی 

تلفن دفتر: 32480122 - 32480118

ایمیل : Amniyat@golestanp.ir

کد خبر: 90


اداره کل سياسي، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گلستان

اداره کل سياسي، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گلستان

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا ملک حسینی 

سمت: سرپرست اداره كل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گلستان
مدرك تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 
سوابق اجرایی: معاون فرماندار شهرستان آزادشهر و .....
مسئول دفتر: علی بیابانی 
تلفن دفتر: 32480115

 ایمیل :  Entekhabat@golestanp.ir

کد خبر: 80


اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان

اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان

نام و نام خانوادگی: علی برزمینی 
سمت: مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان
مدرك تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم سیاسی - دانشجوی دکتری
سوابق اجرایی: معاون مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان
مسئول دفتر: شهرام پناهی 

 

تلفن دفتر: 32480117
فاكس: 32480121

 ایمیل:  Ejtemaee@golestanp.ir

کد خبر: 81


اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گلستان

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گلستان

نام و نام خانوادگی: مهدی دهرویه
سمت: مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استاندار گلستان

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد علوم سیاسی

سوابق اجرایی: معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی به مدت 5 سال

مسئول دفتر: محسن رجبلو

 
تلفن دفتر:  2360216

 ایمیل :  Atba@golestanp.ir


کد خبر: 94


اداره کل پدافند غیر عامل استان گلستان

اداره کل پدافند غیر عامل استان گلستان

نام و نام خانوادگی: احمد تجری مفرد

سمت: مدیرکل پدافند غیرعامل استان گلستان

تحصیلات:

سوابق اجرایی و مدیریتی: فرماندار علی آبادکتول 

مسئول دفتر:

تلفن دفتر: 32341211

 ایمیل :  Padafand@golestanp.ir

 


 

 

کد خبر: 794