عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستانمعاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداری گلستان

معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداری گلستان

نام و نام خانوادگی: احسان مکتبی

سمت: معاون سیاسی، امنیتی-اجتماعی استاندار گلستان

مدرک تحصیلی: دکترای علوم سیاسی گرایش اندیشه
سوابق اجرایی: 

مدیر کل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گلستان
مشاور استاندار گلستان در امور فرهنگی
صاحب امتیاز و سردبیر روزنامه منطقه ای گلشن مهر – گلستان – مازندران و سمنان،
مسئول دفتر:  هادی احمدی

تلفن دفتر: 32480030 - 32480029

ایمیل : Mov_Siasi@golestanp.ir

کد خبر: 79


اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گلستان

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گلستان

 نام و نام خانوادگی: علی اصغر میرزایی

سمت: مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گلستان

 مدرک تحصیلی: 

سوابق اجرایی: 

تلفن دفتر:  32340965-32340975

 ایمیل :  Atba@golestanp.ir

کد خبر: 94


اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری گلستان

اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری گلستان

نام و نام خانوادگی:  حبیب اله سیفی

 سمت: مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری گلستان
مدرك تحصیلی: کارشناسی مدیریت دولتی
مسئول دفتر: محمد اخوان مهدوی 

تلفن دفتر: 32480122 - 32480118

ایمیل : Amniyat@golestanp.ir

کد خبر: 90


اداره کل سياسي، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گلستان

اداره کل سياسي، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گلستان

نام و نام خانوادگی: سید محسن کاظمی 

سمت: سرپرست اداره كل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گلستان
مدرك تحصیلی: کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 
سوابق اجرایی: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان گرگان و .....
مسئول دفتر: علی بیابانی 
تلفن دفتر: 32480115

 

 ایمیل :  Entekhabat@golestanp.ir

کد خبر: 80


اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان

اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان

 نام و نام خانوادگی: شهربانو برهانی

 سمت: مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان

مدرك تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم اجتماعی رشته جامعه شناسی
سوابق اجرایی: عضو دوره سوم شورای شهر بندرگز، بخشدار مرکزی بندرگز، معاون سیاسی امنیتی فرماندار بندرگز
مسئول دفتر: شهرام پناهی 
تلفن دفتر: 32480117

فاكس: 32480121

 ایمیل:  Ejtemaee@golestanp.ir

کد خبر: 81


اداره کل پدافند غیر عامل استان گلستان

 نام و نام خانوادگی: صادقعلی مقدم

سمت: مدیرکل پدافند غیرعامل استان گلستان

تحصیلات:

سوابق اجرایی و مدیریتی: مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیرکل مدیریت بحران استانداری و...


تلفن دفتر: 32341211

 

 ایمیل :  Padafand@golestanp.ir


کد خبر: 794