عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستانمعاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداری گلستان

معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداری گلستان

نام و نام خانوادگی: سید علی مهاجر نهاردانی

سمت: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان

مسئول دفتر:  رحمت اله تازیکه

تلفن دفتر: 32480030 - 32480029

ایمیل : Mov_Siasi@golestanp.ir

کد خبر: 79


اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری گلستان

اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری گلستان

نام و نام خانوادگی: علیرضا طاقتی
 سمت: مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری گلستان
مدرك تحصیلی: دانشجوی دکتری روابط بین الملل - مطالعات منطقه ای
مسئول دفتر: محمد اخوان مهدوی 
تلفن دفتر: 32480122 - 32480118

 

ایمیل : Amniyat@golestanp.ir

کد خبر: 90


اداره کل سياسي، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گلستان

نام و نام خانوادگی: هادی احمدی 

سمت: مدیركل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گلستان
تلفن دفتر: 32480115

ایمیل :  Entekhabat@golestanp.ir

کد خبر: 80


اداره کل پدافند غیر عامل استان گلستان

اداره کل پدافند غیر عامل استان گلستان

نام و نام خانوادگی: محمد تقی محمدی 

سمت: مدیرکل پدافند غیرعامل استان گلستان

تلفن دفتر: 32341211

ایمیل :  Padafand@golestanp.ir


کد خبر: 794


اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گلستان

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گلستان
نام و نام خانوادگی: ابراهیم اسلانی 
سمت: مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گلستان
 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد اندیشه های سیاسی
سوابق اجرایی: رئیس دبیرخانه شورای تامین استان و معاون اداره کل امنیتی انتظامی استانداری گلستان

 تلفن دفتر:  32340965-32340975

 ایمیل :  Atba@golestanp.ir

کد خبر: 94


اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان

اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان

نام و نام خانوادگی: فرهاد سمیعی 

 

سمت: مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان

تلفن دفتر: 32480117

فاكس: 32480121

ایمیل:  Ejtemaee@golestanp.ir

کد خبر: 81