عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

» » گزارش تصویری| حضور استاندار گلستان در شهرستان رامیان


گزارش تصویری| حضور استاندار گلستان در شهرستان رامیان

گزارش تصویری| حضور استاندار گلستان در شهرستان رامیان

 دکتر علی محمد زنگانه استاندار گلستان در ادامه سفرهای شهرستانی پیش از ظهر جمعه جهت شرکت در نمازجمعه و شورای اداری شهرستان وارد رامیان شد. 


گزارش تصویری| حضور استاندار گلستان در شهرستان رامیان

 

گزارش تصویری| حضور استاندار گلستان در شهرستان رامیان

 

گزارش تصویری| حضور استاندار گلستان در شهرستان رامیان

 

گزارش تصویری| حضور استاندار گلستان در شهرستان رامیان

 

گزارش تصویری| حضور استاندار گلستان در شهرستان رامیان

 

گزارش تصویری| حضور استاندار گلستان در شهرستان رامیان

 

گزارش تصویری| حضور استاندار گلستان در شهرستان رامیان

 

گزارش تصویری| حضور استاندار گلستان در شهرستان رامیان

 

گزارش تصویری| حضور استاندار گلستان در شهرستان رامیان

 

گزارش تصویری| حضور استاندار گلستان در شهرستان رامیان

 

گزارش تصویری| حضور استاندار گلستان در شهرستان رامیان

 

گزارش تصویری| حضور استاندار گلستان در شهرستان رامیان

 

گزارش تصویری| حضور استاندار گلستان در شهرستان رامیان

 

گزارش تصویری| حضور استاندار گلستان در شهرستان رامیان

 

گزارش تصویری| حضور استاندار گلستان در شهرستان رامیان

 

گزارش تصویری| حضور استاندار گلستان در شهرستان رامیان

 

گزارش تصویری| حضور استاندار گلستان در شهرستان رامیان

 

گزارش تصویری| حضور استاندار گلستان در شهرستان رامیان

 

گزارش تصویری| حضور استاندار گلستان در شهرستان رامیان

 

گزارش تصویری| حضور استاندار گلستان در شهرستان رامیان

 

گزارش تصویری| حضور استاندار گلستان در شهرستان رامیان

 

گزارش تصویری| حضور استاندار گلستان در شهرستان رامیان

 

گزارش تصویری| حضور استاندار گلستان در شهرستان رامیان

 تأیید کننده خبر : کارشناس1
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید .
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .