عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

» » گزارش تصویری| پنجمین روز قرارگاه خبری شهید همدانی


گزارش تصویری| پنجمین روز قرارگاه خبری شهید همدانی

گزارش تصویری| پنجمین روز قرارگاه خبری شهید همدانی

 پنجمین روز قرارگاه خبری شهید همدانی ویژه هفته دولت با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و جمعی از مدیران کل استان برگزار شد.

گزارش تصویری| پنجمین روز قرارگاه خبری شهید همدانی

 

گزارش تصویری| پنجمین روز قرارگاه خبری شهید همدانی

 

گزارش تصویری| پنجمین روز قرارگاه خبری شهید همدانی

 

گزارش تصویری| پنجمین روز قرارگاه خبری شهید همدانی

 

گزارش تصویری| پنجمین روز قرارگاه خبری شهید همدانی

 

گزارش تصویری| پنجمین روز قرارگاه خبری شهید همدانی

 

گزارش تصویری| پنجمین روز قرارگاه خبری شهید همدانی

 

گزارش تصویری| پنجمین روز قرارگاه خبری شهید همدانی

 

گزارش تصویری| پنجمین روز قرارگاه خبری شهید همدانی

 

گزارش تصویری| پنجمین روز قرارگاه خبری شهید همدانی

 

گزارش تصویری| پنجمین روز قرارگاه خبری شهید همدانی

 

گزارش تصویری| پنجمین روز قرارگاه خبری شهید همدانی

 

گزارش تصویری| پنجمین روز قرارگاه خبری شهید همدانی

 

گزارش تصویری| پنجمین روز قرارگاه خبری شهید همدانی

 

گزارش تصویری| پنجمین روز قرارگاه خبری شهید همدانی

 

گزارش تصویری| پنجمین روز قرارگاه خبری شهید همدانی

 

گزارش تصویری| پنجمین روز قرارگاه خبری شهید همدانی

 

گزارش تصویری| پنجمین روز قرارگاه خبری شهید همدانی

 

گزارش تصویری| پنجمین روز قرارگاه خبری شهید همدانی

 

گزارش تصویری| پنجمین روز قرارگاه خبری شهید همدانی

 

گزارش تصویری| پنجمین روز قرارگاه خبری شهید همدانی

 

گزارش تصویری| پنجمین روز قرارگاه خبری شهید همدانی

 

گزارش تصویری| پنجمین روز قرارگاه خبری شهید همدانی

 

گزارش تصویری| پنجمین روز قرارگاه خبری شهید همدانی

 


بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید .
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .