عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

» » » چهارمین جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی استانداری گلستان تشکیل شد.


چهارمین جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی استانداری گلستان تشکیل شد.

چهارمین جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی استانداری گلستان تشکیل شد.
چهارمین جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی استانداری گلستان با ریاست حاجی گلدی کر معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار و سایر اعضا تشکیل شد.

حاجی گلدی کر در این جلسه گفت: نیروی انسانی محوری ترین عامل توسعه کشور و سازمان است. فناوری نوین و شتاب تحولات نیاز به نیروی انسانی شایسته را بیش از پیش افزایش داده است.لذا توجه به استقرار نظام شایستگی در جابه جایی نیروها و انتصابات در پیشرفت سازمان بسیار مهم است.

گفتنی است در این جلسه در خصوص موضوعات مرتبط با تدوین راهبردهای مدیریت منابع انسانی، بررسی و اجرای راهکارهای استقرار نظام شایستگی در جابه جایی نیروها و انتصابات بحث و تبادل نظر شده و درباره موارد مطروحه تصمیم گیری شد.

چهارمین جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی استانداری گلستان تشکیل شد.

 

 


ارسال کننده خبر : معاونت توسعه مدیریت و منابع
تأیید کننده خبر : کارشناس1
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید .
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .