عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

» » » تعداد 16 دستگاه از خودروهای استانداری به صورت الکترونیکی از طریق مزایده به فروش می رسد

« آگهــی مـزایـده عمــومی »

تعداد 16 دستگاه از خودروهای استانداری به صورت الکترونیکی از طریق مزایده به فروش می رسد

استانداری گلستان در نظر دارد تعداد 16 دستگاه از خودروهای خود را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) به صورت الکترونیکی از طریق مزایده به فروش برساند.

متن آگهی بدین شرح است:

 

 استانداری گلستان در نظر دارد تعداد 16 دستگاه از خودروهای خود (یکدستگاه پژو پارس بصورت اوراقی – دو دستگاه سمند – یکدستگاه پیکاب – سه دستگاه پاترول چهار درب – 4 دستگاه پراید – 5 دستگاه پژو 405) را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  (setadiran.ir) به صورت الکترونیکی از طریق مزایده به فروش می رساند.

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج آخرین آگهی 09 /11 /96 تا پایان وقت اداری 19 /11 /96 همه روزه از ساعت 00 : 8 صبح  الی 00 : 13 جهت بازدید از خودروهای مستقر در پارکینگ استانداری  به آدرس: گرگان – میدان بسیج – پارکینگ سایت اداری استانداری مراجعه و فرمهای مربوط به شرکت در مزایده را اخذ و حداکثر تا تاریخ 23/ 11/ 96 پیشنهاد خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام دهند .
همچنین زمان بازگشایی مزایده از طریق سامانه در تاریخ  24 /11 /96 و اعلام آن 25 /11 /96 می باشد .
در ضمن رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
1- برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ( درصورت وجود هزینه مربوطه ) پرداخت تضمین شرکت در مزایده ( ودیعه )
ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل خودرو در بستر سامانه امکان پذیر می باشد.
2- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع خودروهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده بازدید بعمل آورید.
3-  علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی الکترونیکی ( توکن ) به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
میدان بسیج  - سایت اداری – جنب استانداری – سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان
                  شماره تماس : 4540-171-0936
 
 
    « شرايط شركت در مزايده فروش خودروهاي استانداري »
 
1-  شركت كنندگان  در مزايده می بایست به مبلغ تعیین شده بابت تضمین شرکت در مزایده را که به شرح ذیل تعیین گردیده به حساب 2171134752009 تمرکز سپرده جاری نزد بانک ملی واریز نمایند. مبلغ سپرده شرکت در مزایده به شرح ذیل می باشد :
الف ) فیش واریزی شرکت در مزایده  به ازای هر خودرو سواری مبلغ  000/000/ 10 ریال برای خودروهای وانت کمک دار و مبلغ 000/000/ 20 ریال بصورت جداگانه می باشد .
2-  فیش واریزی شرکت در مزایده بنام خود شرکت کننده باشد در غیراینصورت ترتیبی داده نخواهد شد .
3-  شرکت برای تمامی افراد آزاد می باشد و شرکت کارکنان دولت در مزایده منع قانونی ندارد دو درصورت مساوی بودن شرایط مزایده اولویت با کارکنان می باشد .
4-  به پیشنهادی که پس از پایان مهلت اعلام شده در آگهی ارسال گردد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
5-  تقاضاهای وارده در تاریخ 24 /11 /96 توسط کمیسیون فروش خودروهای استانداری بازگشایی و پس از قرائت و تعیین برندگان ، نتیجه در تاریخ 25 /11 /96  با ذکر نام برندگان اول و دوم در تابلو اعلانات ساختمان استانداری اعلام خواهد شد .
6-  برنده اول بعد از تاریخ اعلام اسامی برندگان سه روز فرصت دارد تمام قیمت خودرو را واریز نماید در غیراینصورت سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد .
7-  ملاک تحویل خودرو واریز تمام وجه پیشنهادی بابت خرید به حساب شماره  2171134752009  تمرکز سپرده جاری نزد بانک ملی  خزانه و ثبت فیش واریزی در سامانه ستاد می باشد .
8-  برنده می بایست ظرف مدت یکهفته پس از تحویل خودرو نسبت به نقل و انتقال آن از پارکینگ استانداری اقدام نماید، در غیراینصورت هیچگونه مسئولیتی متوجه استانداری نخواهد بود .
9-  سپرده برندگان اول و دوم مزایده تا انجام قطعی معامله مسترد نخواهد شد.
10-  هر فرد می تواند برای چند دستگاه خودرو تقاضا داده و در مزایده شرکت نماید و تقاضا برای هر خودرو به صورت جداگانه در سامانه ستاد ثبت شود .
11-  زمان بازدید از تاریخ 09 /11 /96 لغایت19 /11 /96 از ساعت 00 : 8 الی 00 : 13 می باشد.
12-  قید کد و دیگر مشخصات اعلام شده بر روی خودروها در فرم سامانه ستاد الزامی است.
13-  پیشنهاد دهندگان می بایست نسبت به تکمیل فرم پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد حداکثر تا ساعت 00 : 19 مورخ 23 /11 /96 اقدام نمایند.
14-  کلیه هزینه های قانونی اعم از انتقال سند و شماره گذاری خودرو و عوارض شهرداری و ... بعهده شخص خریدار می باشد.
15-  استانداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مجاز خواهد بود.
16-  خلافی کلیه خودروهای مورد مزایده تا انتقال سند بعهده فروشنده است.
17-  هزینه چاپ آگهی مزایده خودرو برعهده برندگان مزایده می باشد.
18-  درصورتی که فرد برای خرید دو دستگاه خودرو یا بیشتر در مزایده شرکت می کند می بایست برای هر خودرو فیش جداگانه واریز نموده و فرم جداگانه برای هر خودرو در سامانه ستاد ثبت نمایند.
 
شماره تلفن مستقیم :      32480108 -  017
شماره تلفن استانداری :    4-32433001-017          داخلی  1027
 

بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید .
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .
  • 100