عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

» » » آگهی مناقصه یک مرحله ای پشتیبانی ونگهداری شبکه های رایانه ای استانداری گلستان درسال 1397


آگهی مناقصه یک مرحله ای پشتیبانی ونگهداری شبکه های رایانه ای استانداری گلستان درسال 1397

استانداری گلستان درنظردارد پشتیبانی ونگهداری شبکه های رایانه ای استانداری و فرمانداریهای تابعه را ازطریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، متن این اطلاعیه بدین شرح است:
 
استانداری گلستان درنظرداردپشتیبانی ونگهداری شبکه های رایانه ای استانداری وفرمانداریهای تابعه را ازطریق مناقصه عمومی واگذارنماید.
لذا ازشرکت های متقاضی واجد شرایط و دارای صلاحیت لازم، درخواست می شود ازتاریخ درج آگهی نوبت دوم به وب سایت استانداری به آدرس : www.golestanp.ir  مراجعه وپس ازمطالعه دقیق شرایط وخدمات ،اسنادمناقصه را از روز شنبه مورخ 12 /12 /96 تا تاریخ 96/12/14 ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir دریافت نموده وپیشنهادات خودرا همراه مدارک اعلام شده ظرف مدت 10روز تاپایان وقت اداری روزپنج شنبه مورخ 24 /12 /96  درسامانه مذکور ثبت و بارگذاری نموده و نیز کلیه اسناد ومدارک را به آدرس :گرگان ، شهرک اداری ، ساختمان مرکزی استانداری ،دبیرخانه تحویل و رسید دریافت نمایند.
تاریخ بازگشایی پاکات: شنبه مورخ 26 /12 /96 ساعت 10صبح
تذکر:پاکت (د)  شامل مستندات ارزیابی مالی وفنی مناقصه به طورجداگانه ،حداقل 2روزقبل ازبازگشایی مناقصه (لغایت 24 /12 /96) می بایست به دبیرخانه استانداری گلستان برای بررسی درکمیته فنی وبازرگانی تحویل نمایند. 
برای دریافت فایلهای مربوطه روی لینک زیر کلیک کنید.

بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید .
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .
  • 40