عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

» » » ثبت نام اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت سمن های استان

اطلاعیه؛

ثبت نام اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت سمن های استان

از نمايندگان سازمانهاي مردم نهاد داراي پروانه فعاليت از استانداري دعوت بعمل مي آيد بمنظور ثبت نام و دريافت كارت ورود به جلسه اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت سمن های استان اقدام نمایند.

در راستاي اجراي ماده "شش" تصويب نامه شماره  67735/ت مورخ 6 /6 /95 هيات وزيران (موضوع آئين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد)، اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت سمن های استان (جایگزین هیات نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمانهای  مردم نهاد سابق) برگزار می شود.
بدينوسيله از نمايندگان سازمانهاي مردم نهاد داراي پروانه فعاليت از استانداري دعوت بعمل مي آيد بمنظور ثبت نام و دريافت كارت ورود به جلسه انتخابات که راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه تاريخ 29 /8 /98 در محل استانداري برگزار خواهد شد، به اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مراجعه و به شرح ذيل اقدام نمايند.
الف: سازمانهايي كه متقاضي نامزدي انتخابات جهت تصدي سمت "نماينده سازمانهاي مردم نهاد در شورای توسعه و حمایت" هستند مي بايست در خصوص معرفي و ثبت نام نماينده از تاريخ 01 /07 /98 لغايت 06 /07 /98 اقدام نمايند.
ب: سازمانهايي كه صرفا متقاضي شركت در جلسه انتخابات بمنظور راي دادن هستند مي توانند از تاريخ 01 /07 /98 لغايت 27 /08 /98 در خصوص معرفي و ثبت نام نماينده اقدام كنند.

*مدارك مورد نياز جهت صدور كارت ورود به جلسه راي دهندگان  و نامزدهاي انتخابات:
1. تصوير پروانه  فعاليت صادره از استانداري 
2.تصوير آخرين آگهي روزنامه رسمي كشور  مبني بر ثبت تغييرات هيات مديره  سازمان مردم نهاد .
3.اصل صورتجلسه هيات مديره  سازمان مردم نهاد مبني بر معرفي نماينده تام الاختيار جهت شركت در انتخابات (ممهور به مهر سازمان مردم نهاد).
4.يك قطعه عكس 4×3 براي  نماينده 
5.تصوير صفحه اول شناسنامه، تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت و تكميل فرم ثبت نام براي نامزدهاي انتخابات.

*لازم به ذكر است هر سازمان مردم نهاد صرفا مي تواند در خصوص معرفي يك نماينده اقدام نمايد و حضور نماينده جهت ثبت نام و دريافت كارت ورود به جلسه الزامي است .

*محل ثبت نام: دبير خانه سازمان های مردم نهاد مستقر در اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان

بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید .
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .
  • 0