عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

» » » نگاه ما به پناهندگان؛ نگاه فرصت است

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار :

نگاه ما به پناهندگان؛ نگاه فرصت است

  نگاه ما به پناهندگان؛ نگاه فرصت است

  معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استان گفت: نگاه ما به پناهنگان نگاه فرصت است تا بر اساس آموزه های اسلامی خود در زمان اقامتشان در ایران از کلیه خدمات لازم و اولیه برخوردار باشند،لذا حمایت های سازمان های بین المللی نظیر ریلیف در کنار خدمات دولت کمک بیشتری به آنان خواهد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان گلستان معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استان ظهردیروز سه شنبه 1 آذرماه 1401 با رئیس سازمان ریلیف اینترنشنال دیدار وگفتگو کرد.

 در این دیدار معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استان گفت: نگاه ما به پناهنگان نگاه فرصت است تا بر اساس آموزه های اسلامی خود در زمان اقامتشان در ایران از کلیه خدمات لازم و اولیه برخوردار باشند،لذا حمایت های سازمان های بین المللی نظیر ریلیف در کنار خدمات دولت کمک بیشتری به آنان خواهد کرد.

رئیس سازمان بین المللی ریلیف اینترنشنال گفت: مهمان نوازی پناهندگان در ایران بینظیر به شمار می رود و این خود نیز باعث جلب توجه بیشتر سازمان به استان گلستان شده است که  هموار تر شدن مسیر کمک خواهد کرد.

نگاه ما به پناهندگان؛ نگاه فرصت است

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

تأیید کننده خبر : کارشناس1
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید .
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .