عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

» » » اطلاعیه واگذاری حسابرسی دهیاری های استان گلستان


اطلاعیه واگذاری حسابرسی دهیاری های استان گلستان

اطلاعیه واگذاری حسابرسی دهیاری های استان گلستان

اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان در نظر دارد به استناد ماده ۵۲ آیین نامه مالی نسبت به امر واگذاری حسابرسی دهیاری های استان برای سنوات ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران اقدام نماید.
لذا از موسسات محترم عضو جامعه مذکور درخواست می گردد حداکثر تا تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۱ نسبت به تحویل اساسنامه، آگهی تغییرات شرکت، رزومه و ... موسسه، به اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان جهت بررسی حسابرس اقدام نمایند.

تأیید کننده خبر : کیانی پور
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید .
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .