عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

» » » آگهى انتشار اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهرهای گالیکش و صادق‌آباد

فرماندار گالیکش خبر داد:

آگهى انتشار اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهرهای گالیکش و صادق‌آباد

آگهى انتشار اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهرهای گالیکش و صادق‌آباد

فرماندارشهرستان گالیکش گفت: بر اساس برنامه زمان بندی ستاد انتخابات، آگهى اسامى نامزدهای انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامى شهرهای گالیکش و صادق‌آباد به شرح زیر منتشر شد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی حوزه انتخابیه شهرستان گالیکش، احمد تجری‌مفرد فرماندار و رئیس حوزه انتخابیه شهرستان گالیکش اظهار کرد: در اجرای ماده 54 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايی، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهرهای گالیکش و صادق‌آباد می‌رساند كه ششمين دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ 28/03/1400 برگزار می‌‌شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این دو شهر به شرح زير مي‌باشد:

 

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر گالیکش:

۱-آقای محمد احدی مشهور به مهدی خمبر فرزند اسمعيل كد نامزد 124

۲-خانم حسنيه باراني فرزند علي اكبر كد نامزد 126

۳-آقای مهدی پارسياني مشهور به مهندس فرزند اسحق علي كد نامزد 128

۴-آقای سيدجلال حسيني فرزند سيدجليل كد نامزد 129

۵-آقای جواد حصارنوی فرزند علي اصغر كد نامزد 142

۶-آقای اله يار خسروی مشهور به آلى يار ، على يار خسروی -الله يار خسروی فرزند حسين كد نامزد 145

۷-خانم طيبه خسروی مشهور به طيبه سى كلا_طيبه محمد سى كلا فرزند محمد كد نامزد 146

۸-آقای مهدی خسروی مشهور به مهدی استا موسى - مهندس مهدی فرزند موسي كد نامزد 152

۹-آقای ولي اله خسروی فرزند فتح اله كد نامزد 154

۱۰-خانم زهرا رنگ ريز فرزند قربانعلي كد نامزد 156

۱۱-آقای علي روان بخش مشهور به كافينت روانبخش فرزند حسن كد نامزد 157

۱۲-خانم زينب زارعي مشهور به دختر مرحوم حاجى عيدو فرزند عيدمحمد كد نامزد 158

۱۳-آقای مهدی زاهدی پور فرزند صادق كد نامزد 159

۱۴-آقای ولي زماني فرزند يحي كد نامزد 161

۱۵-آقای ابراهيم سنچولي فرزند غلامعلي كد نامزد 164

۱۶-آقای حسين صفری مشهور به صفری دادگاه فرزند محمد كد نامزد 165

۱۷-آقای مجيد عرب مشهور به مجيد حسين ملاحسن فرزند حسينعلي كد نامزد 167

۱۸-آقای محمدرضا عرب فرزند مسلم كد نامزد 168

۱۹-آقای مصطفي عرب مشهور به مصطفى حاج اسدالله فرزند اسدالله كد نامزد 169

۲۰-آقای يحيي فارسياني مشهور به حاجى يحيى-يحيى خبرنگار-يحيى پارسيانى فرزند صمد كد نامزد 171

۲۱-آقای ياسر قربان زاده فرزند علي كد نامزد 174

۲۲-آقای حسين قرباني مشهور به حسين حاج على اكبر فرزند علي اكبر كد نامزد 175

۲۳-آقای حسين قزلسفلي فرزند علي كد نامزد 178

۲۴-آقای كاظم كاظمي كيا فرزند خدابخش كد نامزد 179

۲۵-آقای قربان محمديان فرزند يحي كد نامزد 181

۲۶-خانم كلثوم ملکان مشهور به كلثوم ملکان فرزند اكبر كد نامزد 184

۲۷-آقای مجيد ميرشکار مشهور به حسين ميرشکار فرزند خداداد كد نامزد 186

۲۸-آقای حسين نکوئي فرزند علي اصغر كد نامزد 187

۲۹-آقای محمدرضا وكيلي فرزند جلال كد نامزد 191

 


اسامي نامزدهای انتخابات شورای اسلامي شهر صادق‌آباد:

۱- آقای ياسر ابراهيمي فرزند قربانعلي كد نامزد 15

۲- آقای عبدالمطلب الهي مشهور به مطلب فرزند خليل كد نامزد 16

۳- آقای عبدالقادر پرتوی فرزند ارتق علي كد نامزد 17

۴- آقای ممي پرتوی فرزند بگي كد نامزد 18

۵- خانم زينب تمك مشهور به مريم تمك فرزند قربان محمد كد نامزد 19

۶- آقای اسماعيل تمکي فرزند عاشور كد نامزد 21

۷- آقای بنيامين تمکي فرزند عاشور كد نامزد 24

۸- آقای بهروز تمکي مشهور به بهروز خوش‌خان_بهروز خوشى فرزند خوش خان كد نامزد 25

۹- آقای حيدر تمکي فرزند قربان محمد كد نامزد 26

۱۰- آقای عبدالحميد حصاری مشهور به حميد حصاری فرزند صفرعلي كد نامزد 28

۱۱- آقای عطاقلي خاني فرزند ارازمحمد كد نامزد 29

۱۲- خانم بهاره خرمالي فرزند مرادعلي كد نامزد 42

۱۳- آقای خليل خودنيا فرزند حسين كد نامزد 45

۱۴- آقای علي اكبر خودنيا فرزند حسين كد نامزد 47

۱۵- آقای فرزاد خودنيا فرزند محمدحسين كد نامزد 48

۱۶- آقای محمد دانائي راد مشهور به باباش فرزند خان تمر كد نامزد 49

۱۷- آقای حسينعلي روحي فر فرزند محمدحمزه كد نامزد 51

۱۸- آقای رمضان علي صفری فرزند خيرمحمد كد نامزد 56

۱۹- آقای ميلاد عباس خمر فرزند خان جان كد نامزد 57

۲۰- آقای رضا علي زاده فرزند براتعلي كد نامزد 59

۲۱- آقای محمد قرناس قمش فرزند حسين قره كد نامزد 61

۲۲- آقای حسن كردآبادی فرزند علي اصغر كد نامزد 64

۲۳- آقای مهدی همتي يارم گنبد فرزند علي اصغر كد نامزد 65

 

توجه :

1 -نظر به اينکه تعداد اعضای اصلي شورای اسلامي اين شهر 5 نفر اسـت، رأی دهـندگان در روز اخذرأی فـقط اسامي

تعداد حداكثر 5 نفـر را مي توانند در برگ رأی بنويسند.

2 -هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداری گاليکش در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامي كشور از

تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأی، آماده دريافت شکايات انتخاباتي مي باشد.

3 -شکاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا شاكيان

شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، نشاني محل كار يا سکونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد.


احمد تجري مفرد

فرماندار شهرستان گاليکش


ارسال کننده خبر : فرمانداری گالیکش
تأیید کننده خبر : کارشناس2
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید .
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .
  • نویسنده : گالیکش
  • بازدید : 132
  • کد خبر : 83868
پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.