عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

» » » گزارش تصویری| ستاد خانواده و جوانی جمعیت با حضور مدیرکل بانوان و مشاور وزیر کشور برگزارشد


گزارش تصویری| ستاد خانواده و جوانی جمعیت با حضور مدیرکل بانوان و مشاور وزیر کشور برگزارشد

گزارش تصویری| ستاد خانواده و جوانی جمعیت با حضور مدیرکل بانوان و مشاور وزیر کشور برگزارشد

 

صبح امروز با حضور زینب اکبری مدیرکل اموربانوان و محمد اسماعیل اکبری مشاور وزیر کشور و علی محمد زنگانه استاندار گلستان ستاد خانواده و جوانی جمعیت برگزار شد.

 

گزارش تصویری| ستاد خانواده و جوانی جمعیت با حضور مدیرکل بانوان و مشاور وزیر کشور برگزارشد

 

گزارش تصویری| ستاد خانواده و جوانی جمعیت با حضور مدیرکل بانوان و مشاور وزیر کشور برگزارشد

 

گزارش تصویری| ستاد خانواده و جوانی جمعیت با حضور مدیرکل بانوان و مشاور وزیر کشور برگزارشد

 

گزارش تصویری| ستاد خانواده و جوانی جمعیت با حضور مدیرکل بانوان و مشاور وزیر کشور برگزارشد

 

گزارش تصویری| ستاد خانواده و جوانی جمعیت با حضور مدیرکل بانوان و مشاور وزیر کشور برگزارشد

 

گزارش تصویری| ستاد خانواده و جوانی جمعیت با حضور مدیرکل بانوان و مشاور وزیر کشور برگزارشد

 

گزارش تصویری| ستاد خانواده و جوانی جمعیت با حضور مدیرکل بانوان و مشاور وزیر کشور برگزارشد

 

گزارش تصویری| ستاد خانواده و جوانی جمعیت با حضور مدیرکل بانوان و مشاور وزیر کشور برگزارشد

 

گزارش تصویری| ستاد خانواده و جوانی جمعیت با حضور مدیرکل بانوان و مشاور وزیر کشور برگزارشد

 


بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید .
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .