عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستاننماينده ويژه استاندار گلستان از دو محيط بان گلستاني عيادت كرد

نماينده ويژه استاندار گلستان از دو محيط بان گلستاني عيادت كرد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني استانداري گلستان صبح امروز نماينده ويژه استاندار گلستان از دو محيط بان گلستاني كه توسط شكارچيان غيرمجاز مجروح شده بودند عيادت كرد .

کد خبر: 222

استاندار گلستان:

it يكي از ابزارهاي اساسي مديريت استراتژيك است

it يكي از ابزارهاي اساسي مديريت استراتژيك است

استاندار گلستان گفت : اگر مدعي مديريت استراتژيك هستيم ، حوزه it يكي از ابزارهاي اساسي آن است كه بايد جدي گرفته شود .

کد خبر: 219


استاندار گلستان درامر نظارت بر عملكرد شوراها و توجه به مصوبات آنان تاكيد كرد

استاندار گلستان درامر نظارت بر عملكرد شوراها و توجه به مصوبات آنان تاكيد كرد

استاندار گلستان به توجه فرمانداران به عنوان روساي هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شوراها درشهرستانها در امر نظارت بر عملكرد شوراها و توجه به مصوبات آنان در راستاي قوانين و مقررات مربوطه تاكيد كرد.

کد خبر: 216

استاندار گلستان:

شوراي راهبردي يك مسير براي رسيدن به موضوع است

شوراي راهبردي يك مسير براي رسيدن به موضوع است

استاندار گلستان گفت:وظيفه شوراي راهبردي نظارت وهدايت گري است و بايد هدف را در راستاي موضوع هدايت و وضعيت سنجي كند.

کد خبر: 214


اسامی نمایندگان مجلس یازدهم به تفکیک حوزه انتخابیه

 

 اسامی نمایندگان راه یافته به یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شد.

کد خبر: 530


تاكيد معاون استاندار بر آموزش ويادگيري مستمر بر اساس نيازهاي كار كنان و مديران

تاكيد معاون استاندار بر آموزش ويادگيري مستمر بر اساس نيازهاي كار كنان و مديران

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار گلستان با تاكيد بر اينكه در حوزه آموزش و پژوهش بايد به يادگيري مستمر بر اساس نيازهاي كار كنان و مديران توجه شود.

کد خبر: 213


ماموريت اصلي اطلاعات ؛ شناخت آگاهي است

ماموريت اصلي اطلاعات ؛ شناخت آگاهي است

دكتر " عباس نياوند " صبح امروزدر نشست با كاركنان حوزه اداره كل فناوري واطلاعات استانداري گلستان با بيان اينكه ماموريت اصلي اطلاعات شناخت آگاهي است ؛افزود: پردازش آگاهي تبديل به خبر،پردازش خبر منجر به دانش ،پردازش دانش به علم و پردازش علم به فناوري منجرمي شود و اين خود فناوري است كه ايجاد داده مي كند.

کد خبر: 208


مدارا با زير دستان و پاسخگويي به مردم باعث قوام و پويايي سازمان خواهد شد

مدارا با زير دستان و پاسخگويي به مردم باعث قوام و پويايي سازمان خواهد شد

دكتر " عباس نياوند " صبح امروز در نشست با كاركنان حوزه اداره كل منابع انساني و تحول اداري استانداري گلستان گفت :استخراج اهداف ، سازو كار برنامه ريزي شده ،منابع مالي،نظارت و كنترل آيتم هاي برنامه ريزي است كه مي بايست به آنها توجه ويژه اي داشته باشيم.

کد خبر: 206


حفاظت از محيط زيست در استان هاي شمالي تبديل به يك نهضت عمومي شود

مدير كل امور شهري و شوراهاي استانداري گلستان گفت: تراژدي پسماندها و زباله ها امروز به شدت استان هاي شمالي را تهديد مي كند و بايد به همين دليل حفاظت از محيط زيست در استان هاي شمالي تبديل به يك نهضت عمومي شود.

کد خبر: 234

استاندار گلستان:

اينچه برون منطقه ويژه اقتصادي مي شود

اينچه برون منطقه ويژه اقتصادي مي شود

استاندار گلستان گفت : منطقه مرزي اينچه برون با ساخت ترمينال باربري و انبار ذخيره غلات ، منطقه ويژه اقتصادي خواهد شد.

کد خبر: 233