عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستانمجامع

 شفافیت سریع ترین، کم هزینه ترین، ساده ترین، مبنایی ترین و قابل اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد)هم در پیشگیری و هم کشف جرم(، افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگویی، ارتقاء شایسته ساالری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان در پیشگیری و مبارزه با فساد، و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی است؛ با ایجاد شفافیت می توان عدالت را مستقر کرد و از ایجاد تبعیض های ناروا در نظام جلوگیری کرد.به همین جهت، سازمان فناوری اطالعات با همکاری سازمان غیردولتی شفافیت برای ایران اقدام به تاسیس کمیته شفافیت نموده است .پورتال شفافیت، اولین اقدام این استانداری در راستای توسعه شفافیت است. این پورتال به صورت مستمر از نظر محتوا و بستر به روز خواهد شد .
شورای اجرایی فناوری اطلاعات در شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ باهدف تسهیل در تعاملات الکترونیکی شهروندان با دستگاه‌های اجرایی، ارتقای شفافیت دستگاه‌های اجرایی، دسترسی مردم به داده عمومی، ایجاد یکپارچگی و تسهیل فرآیندهای تجاری و تسهیل فرآیندهای خدمات شهری مواد زیر را تصویب نمود.

لذا استانداری گلستان در نظر کلیه مصوبات شورای هماهنگی ترافیک استان در سال 1399 در اختیار شهروندان محترم قرار دهد:


صورتجلسه اولین جلسه شورای ترافیک استان در سال 1399

صورتجلسه دومین جلسه شورای ترافیک استان در سال 1399

صورتجلسه سومین جلسه شورای ترافیک استان در سال 1399

صورتجلسه چهارمین جلسه شورای ترافیک استان در سال 1399

صورتجلسه پنجمین جلسه شورای ترافیک استان در سال 1399

صورتجلسه ششمین جلسه شورای ترافیک استان در سال 1399

صورتجلسه هفتمین جلسه شورای ترافیک استان در سال 1399

صورتجلسه هشتمین جلسه شورای ترافیک استان در سال 1399

صورتجلسه نهمین جلسه شورای ترافیک استان در سال 1399

 

و همچنین دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در نظر دارد آمار شوراها و هیئات تطبیق را در اختیار شهروندان قرار دهد:

آمار و اطلاعات  مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان در سال 1399

عملکرد هیات تطبیق شهرستان های تابعه استان در سال 1399تأیید کننده خبر : kaviani
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید .
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .
  • نویسنده : admin
  • بازدید : 35
  • کد خبر : 81805
پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.