عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

» شماره های تماس استانداری و دستگاههای اجرایی استان

شماره های تماس استانداری و دستگاههای اجرایی استان

کد استان گلستان 017

 

ایمیل ها

 آدرس استانداری گلستان: گرگان- میدان بسیج- سایت اداری- ساختمان مرکزی استانداری گلستان
کدپستی: 4918936971
تلفنخانه: 3-32433001
پست الکترونیک روابط عمومی: pr@golestanp.ir
 
«تلفن های استانداری، معاونین و مدیران کل ستادی »

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن دفتر

دورنگار

تلفنخانه

1

هادی حق شناس

استاندار

2- 32430001

32480110

3-32433001

2

 احسان مکتبی

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی

30 -32480029

30 – 32480029

"

3

عفت همدم

معاون هماهنگی امور عمرانی

32433005

32433006

"

4

نورالله عباسی

  معاون توسعه مدیریت و منابع

8-32432996

8-32432996

-

 5

ابراهیم کریمی

معاون هماهنگی امور اقتصادی

 32480693  32480694  32433001-3
6 نورالله عباسی

مدیرکل دفتر استاندار 

32480127

32480127

3-32433001

7

علی نصیبی

مدیرکل امور روستایی و شوراها

32480138

32480138

7-32480036

8

عفت همدم

مدیرکل دفتر فنی

32480140

32480140

3-32433001

9 طیبه خلیلی مدیرکل امور شهری و شوراها

32480137

32480137

"

10 رسول حسام

سپرست اداره کل مدیریت بحران

32480145

32480143

"

11

گلثوم کریم آبادی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری

32480467

32480461

-

12 فاطمه کاویانی مدیر دفتر فناوری اطلاعات و شبکه دولت 32480468 32480468

7-32480036

13

محمد دودانگی

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اشتغال

32480358

32480358

-

14

علی نذیری

مدیرکل امور اداری و مالی

32480105

32480105

3-32433001

15

عباس اغنامی

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی

32480465

32480465

-

16

حبیب اله سیفی

مدیرکل امنیتی و انتظامی

32480122

32480118

3-32433001

17

سید محسن کاظمی

سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

32480115

32480115

3-32433001

18

 شهربانو برهانی

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی

32480117

32480117

3-32433001

19

صادقعلی مقدم

مدیرکل پدافند غیر عامل

32341211

32341211

32341211

20

علی اصغر میرزایی

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی

32340965

32340975

-

 

 

21

محمدمهدی ساور چمنی

مدیر هسته گزينش

9 – 32436148

9 – 32436148

7-32480036

22

علی جوان حاذق خواه

مدیرکل حراست

1 – 32480130

32480130

3-32433001

23

علی یازرلو

مدیرکل روابط عمومی

32433315

32480128

3-32433001

24

امیر محمدپور

مدیر کل ارزیابی عملکرد،

پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی

32480132

32480133

3-32433001

25

طاهره جباری توران 

مدیرکل امور زنان و خانواده

32480059

32480059

7-32480036

26

علی خیرخواه 

مشاور در امور ايثارگران

32480357

32480357

-

27      مشاور در امور جوانان 32480469 32480469 --

 

  « فرمانداران شهرستان های تابعه استان گلستان »

ردیف

نام ونام خانوادگی

شهرستان

تلفن دفتر

1

حمیدرضا ملک حسینی

آزادشهر

35724242

2

عبدالغفور یاپنگ غراوی

آق قلا

35222727

3

سید صادق شیرنگی

بندر ترکمن

34421212

4

حسین احمدی

بندرگز

34362031

5

جواد صادقلو

رامیان

35882302

6

مجتبی جمالی

علی آباد کتول

34225507

7

ابراهیم قدمنان

کردکوی

34343425

8

محمد ابراهیمی تودرواری

کلاله

35440333

9

احمد تجری مفرد

گالیکش

34240333

10

محمد حمیدی

گرگان

32229300

11

احمد دست مرد

گمیشان

34465200

12

عبدالقدیر کریمی

گنبدکاووس

33337333

13

امانگلدی ضمیر

مراوه تپه

35453644

14

سید ابوالفضل حسینی نیا

مینودشت

35221222

 
شماره تماس شهرداریهای استان گلستان

 

 

ردیف

نام شهر

نام و نام خانوادگی شهردار

شماره تلفن

شماره فکس

1

گرگان

عبدالرضا دادبود

32226622

32220700

2

گنبد کاووس

منصور طعنه 

33294222

33228427

3

کردکوی

شهرام شاکری

34342626

34342627

34342555

4

بندرگز

جعفر رضائی

34364295

34362043

5

بندر ترکمن

محمود کم

34422023

34422024

6

نوکنده

 محمد رضا سید النگی

34384242

34382597

7

علی آبادکتول

ابوذر اسفند یاری پور

34224141

34222527

8

فاضل آباد

منصور خسروی

34265252

34261444

34260444

داخلی 101

34264445

9

گالیکش

رمضانعلی  خسروی

35830411

35830511

10

کلاله

عبدالحمید  حق شناس

35442165

35440100

11

گمیشان

صالح ایری

34462082

34462081

12

آق قلا

نورمحمد(حاجی) صحنه

34522361

34522362

13

آزادشهر

سعیدی

35729002

35722311

14

خان ببین

 اسماعیلی

35862338

35862201

15

دلند

رضا سلطانی

35892998

35893999

35892999

16

رامیان

حامد رجبلو

35882441

35882220

17

سرخنکلاته

حسنعلی  احمدی

32302503

32302502

18

سیمین شهر

محمد خواجه

34472222

34475222

34473555

19

مینودشت

علی اصغر موسوی

35222123

35221513

20

نوده خاندوز

جعفری

35703838

35703838

21

انبارالوم

کاظم فرزانه

34562022

34562022

22

اینچه برون

ابراهیم حیدرپور

33318344

3318339

23

مراوه تپه

خانم بیگی زاده

35452599

35453011

24

جلین

حمید محمدی راد

32142544

32141272

25

تاتارعلیا

ایوب جرجانی

35874275

35873533

26

سنگدوین

علی گرائیلی کرپی

34204004

34203445

27

مزرعه کتول

اسماعیل غیجی

34282541

34283500

34283500

28

فراغی

اسماعیل خالقی

35481200

35451115

29

نگین شهر

قاسم سمیعی

35772565

35773771

30    قرق مرتضی امینی 32313079 32313079

 

 

اسامی و شماره تلفن های مدیران کل دستگاههای اجرایی / نهادها / سازمانهای استان گلستان