عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستاناداره کل دفتر استاندار و روابط عمومی

اداره کل دفتر استاندار و روابط عمومی

نام و نام خانوادگی: سید حسین علوی

سمت: سرپرست مدیرکل دفتر استاندار و روابط عمومی
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مدیریت 
سوابق اجرایی: مدیریت نمایندگی آستان قدس رضوی در استان، اداره کل کتابخانه های استان گلستان و ....
مسئول دفتر: 
تلفن مستقیم دفتر: 32480127
کد خبر: 70


اداره کل حراست استانداری

اداره کل حراست استانداری

 

نام و نام خانوادگی: کمیل بای 

سمت: سرپرست اداره کل حراست استانداری گلستان
تلفن دفتر: ۴۴۸۰۱۳۱
کد خبر: 72


معاونت روابط عمومی ، تشریفات و امور بین الملل

معاونت روابط عمومی ، تشریفات و امور بین الملل

نام و نام خانوادگی: علی متکی 

سمت: معاون روابط عمومی، تشریفات و امور بین الملل 
مدرك تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت تحول 
سوابق اجرایی: مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
تلفن دفتر: 32433315
فاکس: 32480128
 
کد خبر: 75


دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری

دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری
نام و نام نام خانوادگی: هانی محمدی 
سمت: سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری گلستان
مدرك تحصیلی: 
سوابق اجرایی: معاون دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری گلستان
 
مسئول دفتر: عقیل گیلک
تلفن دفتر : 32480132 
فاكس دفتر: 32480133
کد خبر: 74


دفتر امور زنان و خانواده استانداری

دفتر امور زنان و خانواده استانداری

 نام و نام خانوادگي: آزاده رجبی

سمت: سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداري گلستان
مدرك تحصيلي: 
سوابق اجرايي: 
- کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان
مسئول دفتر: خانم مقصودلو
تلفن دفتر:  32480059
کد خبر: 413


مدیریت هسته گزينش

مدیریت هسته گزينش

 نام و نام خانوادگی: قاسم طالبی

سمت: مدیریت هسته گزینش
تحصیلات دانشگاهی: لیسانس مدیریت بازرگانی
سوابق اجرایی: بمدت 22 سال سابقه کار در حوزه های گزینش و حراست استانداری و دفتر سیاسی فرمانداری گرگان و ...

تلفن تماس: 32480486
کد خبر: 73


اداره کل مدیریت بحران استانداری

 نام و نام خانوادگی: رسول حسام

سمت: سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری
مدرك تحصیلی: 
سوابق اجرایی: مدیرکل دفتر فنی استانداری - مدیرکل مدیریت بحران استانداری گلستان
 
مسئول دفتر: رحمت روشندل
تلفن دفتر:  32480145 - 32480144

 

ایمیل:  Bohran@golestanp.ir
کد خبر: 91