عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات

 • نام خدمت:
 • نظرسنجی
  1.احساس رضایت از خدمت دریافت شده
  عالی خوب متوسط ضعیف
 • 2. نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
  عالی خوب متوسط ضعیف
 • 3. راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواست ها
  عالی خوب متوسط ضعیف
 • عکس خوانده نمی شود