عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستانمعاون توسعه مدیریت و منابع استاندار گلستان

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار گلستان

 نام و نام خانوادگی: حاجی گلدی کر 

سمت: معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار گلستان 
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
سوابق اجرایی: فرماندار شهرستان های بندرترکمن و آق قلا - مسئول پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری در استان و...
مسئول دفتر: 

تلفن دفتر: 8-32432996

کد خبر: 95


اداره کل امور اداري و مالي استانداری گلستان

اداره کل امور اداري و مالي استانداری گلستان

نام و نام خانوادگي: حجت الله گرزین

سمت: سرپرست اداره کل امور اداری و مالی استانداری گلستان
مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
سوابق اجرایی: معاون امور اداری اداره کل امور اداری و مالی استانداری، رییس اداره دبیرخانه استانداری و ...
مسئول دفتر: حسین صبوری نیا
تلفن دفتر:  32480105
 

 ایمیل: EdariMali@golestanp.ir
کد خبر: 97


دفتر برنامه ريزي، بودجه و تحول اداري استانداری گلستان

دفتر برنامه ريزي، بودجه و تحول اداري استانداری گلستان

 نام و نام خانوادگي: محمد پیری

سمت: مدیرکل دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری گلستان
مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی
سوابق اجرایی: معاون آموزش متوسطه اداره کل اموزش و پرورش استان و ...
مسئول دفتر: سید عیسی مفیدی نژاد 

تلفن و فاکس دفتر: 32480461

 ایمیل: Tahavol@golestanp.ir

کد خبر: 594


مدیریت فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری گلستان

مدیریت فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری گلستان

 نام و نام خانوادگی: فاطمه کاویانی

سمت:  مدیر فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری گلستان

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی
مسئول دفتر:
تلفن و فاکس دفتر:  ۳۲۴۸۰۴۶۸

ایمیل :  Fanavari@golestanp.ir

کد خبر: 32105