عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستانمعاون توسعه مدیریت و منابع استاندار گلستان

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار گلستان

 نام و نام خانوادگی: حاجی گلدی کر 

سمت: معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار گلستان 
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
سوابق اجرایی: فرماندار شهرستان های بندرترکمن و آق قلا - مسئول پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری در استان و...
مسئول دفتر: محسن رجبی

تلفن دفتر: 8-32432996

کد خبر: 95


اداره کل امور اداري و مالي استانداری گلستان

 

اداره کل امور اداري و مالي استانداری گلستان

نام و نام خانوادگي: حجت الله گرزین

سمت:  مدیر کل اداری و مالی استانداری گلستان
مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
سوابق اجرایی: معاون امور اداری اداره کل امور اداری و مالی استانداری، رییس اداره دبیرخانه استانداری و ...
مسئول دفتر:  
تلفن دفتر:  32480105
 

 

 ایمیل: EdariMali@golestanp.ir
کد خبر: 97


دفتر برنامه ريزي، بودجه و تحول اداري استانداری گلستان

 

 دفتر برنامه ريزي، بودجه و تحول اداري استانداری گلستان
نام و نام خانوادگي: سید محمد میرطاهری

سمت: مدیر کل دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری گلستان

مسئول دفتر: سید عیسی مفیدی نژاد 

تلفن و فاکس دفتر: 32480461

 ایمیل: Tahavol@golestanp.ir

کد خبر: 594


مدیریت فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری گلستان

مدیریت فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری گلستان

 نام و نام خانوادگی: فاطمه کاویانی

سمت:  مدیر فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری گلستان

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی
مسئول دفتر:
تلفن و فاکس دفتر:  ۳۲۴۸۰۴۶۸

ایمیل :  Fanavari@golestanp.ir

کد خبر: 32105