عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

» نظرات مردمی روی پیش نویس های سیاسی و مقررات استانی

نظرات مردمی روی پیش نویس های سیاسی و مقررات استانی


 

عناوین قوانین و بخشنامه ها

1- سند الزامات امنیت سایبری دستگاه های اجرایی

2- قوانین دفاتر پیشخوان