عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

» شناسنامه خدمات

شناسنامه خدمات

 

خدمات استانداری مطابق با خدمات اعلامی وزارت کشور بوده که لینک آن به صورت زیر می باشد:

شناسنامه خدمات وزارت کشور


شناسه خدمت عنوان خدمت/ زیرخدمت بستر ارائه خدمت

تخلفات اداری

 
 

خدمات اتباع و مهاجرین خارجی

 
 
12062152000

راهبری وهماهنگی امور امنیتی و انتظامی استان

 
11022153000

ارائه خدمات پدافندغیر عامل استان

 
12012154000

ارئه خدمات به اتباع ومهاجرین خارجی

 
17042155000

صدور مجوز تشکل ها،تجمعات و احزاب استان

 
10032156000

رسیدگی به در خواست هاو موضوعات تقسیمات کشوری در استان

10062157000

برگزاری انتخابات در استان

 
10012158000

راهبری سازمانهای مردم نهاد استان

 
19042159000

خدمات حمایت از بانوان و خانواده در استان

 
13052160000

مدیریت حمل و نقل و ترافیک استان

 
13042161000

راهبری طرح های فنی و عمرانی استان

 
10012162000

مدیریت شهرداری هاو شوراها در استان

 
10012163000

مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان

 
10012164000

خدمات امور مدیریت بحران در استان

 
13012165000

حمایت از سرمایه گذاری در استان

 
17042166000

راهبری فرهنگی و رفاهی زائرین در استان

 
10012167000

رسیدگی به تخلفات شهرداری ها ،دهیاری هاو شوراهای سطح استان

 
10012168000

بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان ها

 
10012169000

پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان

 
10032170000

پاسخ به استعمالات حوزه استان

 
12031271000

خدمات حمایتی قضایی و حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی استان(معاضدت قضایی)

 
18052172000

ارائه خدمات اموزشی در استان

 
10012173000

هماهنگی و نظارت بر اجرای امور تشریفات مقامات کشوری ، لشگری و نشست های بین المللی استان

 
13052174000

ارئه خدمات حوزه ترابری جزایر استان هرمز گان

 
18042175000

مدیریت تحصیلی _دانشگاهی مناطق محروم(استانهای خاص)

 
13012176000

صدور کارت کوله بری مرزنشینان استان های خاص