عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستانآگهی مزایده 20 دستگاه خودرو سواری و کمک دار استانداری گلستان

 استانداری گلستان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 990071 مورخ 17/09/1401 کمیسیون ماده 2 استان نسبت به فروش 20 دستگاه خود رو مستهلک سواری و کمک دار از طریق مزایده عمومی اقدام نماید، 

کد خبر: 98285


آگهي مزايده 8 واحد آپارتمان استانداری گلستان

 استانداري گلستان در نظر دارد براساس مصوبه شماره 147913/51 مورخ 29 /09/ 1399 وزارت امور اقتصادي و دارايي، نسبت به فروش 8 واحد آپارتمان مسكوني خود واقع در خیابان 5 آذر گرگان از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد.

کد خبر: 95782


آگهي مزايده فروش 8 واحد آپارتمان استانداری گلستان

استانداري گلستان در نظر دارد براساس مصوبه شماره 147913/51 مورخ 29 /09/ 1399 وزارت امور اقتصادي و دارايي، نسبت به فروش 8 واحد آپارتمان مسكوني خود از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد.

کد خبر: 94646


مناقصه یکساله پشتیبانی و نگهداری شبکه های رایانه ای استانداری در سال 1401

استانداري گلستان در نظر دارد، پشتیبانی و نگهداری شبکه های رایانه ای خود را براي مدت 12 ماه از محل اعتبارات جاري هزینه اي از طریق مناقصه یک مرحله اي واگذار نماید.

کد خبر: 91661


مناقصه یکساله پشتیبانی امور خدماتی و نگهداری فضای سبز استانداری در سال 1401

استانداري گلستان در نظر دارد امور خدماتی و نگهداری فضای سبز خود را براي مدت 12 ماه از محل اعتبارات جاري هزینه اي از طریق مناقصه یک مرحله اي واگذار نماید.

کد خبر: 91660


شرایط مناقصه یکساله پشتیبانی و نگهداری شبکه های رایانه ای استانداری گلستان سال 1400

 استانداري گلستان در نظر دارد پشتيباني و نگهداري از شبكه هاي رایانه اي خود را براي مدت 21 ماه از محل اعتبارات جاري هزینه اي از طریق مناقصه یک مرحله اي واگذار نماید.

کد خبر: 81723


شرایط مناقصه یکساله پشتیبانی و نگهداری شبکه های رایانه­ ای استانداری گلستان سال 99

شرایط مناقصه یکساله پشتیبانی و نگهداری شبکه های رایانه­ ای استانداری گلستان سال 99
استانداري گلستان در نظر دارد پشتيباني و نگهداری از شبكه ­های رایانه­ ای خود را برای مدت 12 ماه از محل اعتبارات جاری هزینه ای از طريق مناقصه یک مرحله ­ای واگذار نماید.
کد خبر: 71402


مناقصه انجام خدمات اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استان

مناقصه انجام خدمات اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استان

 قرارداد انجام امور اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استان در زمينه ارائه خدمات اداري، تداركات و پشتيباني 

کد خبر: 71765


سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
لینک سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برای معاملات دستگاه های اجرایی با رعایت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده ها
برای مشاهده این سامانه اینجا را کلیک نمایید .
کد خبر: 44695