عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستانشرایط مناقصه یکساله پشتیبانی و نگهداری شبکه های رایانه ای استانداری گلستان سال 1400

 استانداري گلستان در نظر دارد پشتيباني و نگهداري از شبكه هاي رایانه اي خود را براي مدت 21 ماه از محل اعتبارات جاري هزینه اي از طریق مناقصه یک مرحله اي واگذار نماید.

کد خبر: 81723


شرایط مناقصه یکساله پشتیبانی و نگهداری شبکه های رایانه­ ای استانداری گلستان سال 99

شرایط مناقصه یکساله پشتیبانی و نگهداری شبکه های رایانه­ ای استانداری گلستان سال 99
استانداري گلستان در نظر دارد پشتيباني و نگهداری از شبكه ­های رایانه­ ای خود را برای مدت 12 ماه از محل اعتبارات جاری هزینه ای از طريق مناقصه یک مرحله ­ای واگذار نماید.
کد خبر: 71402


مناقصه انجام خدمات اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استان

مناقصه انجام خدمات اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استان

 قرارداد انجام امور اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استان در زمينه ارائه خدمات اداري، تداركات و پشتيباني 

کد خبر: 71765


سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
لینک سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برای معاملات دستگاه های اجرایی با رعایت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده ها
برای مشاهده این سامانه اینجا را کلیک نمایید .
کد خبر: 44695