عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستانآگهی مناقصه

استانداري گلستان در نظر دارد نسبت به خرید سیستم کنفرانس سالن جلسات خود از طريق مناقصه يك مرحله­اي اقدام نمايد.

کد خبر: 110346


آگهی مزایده 14 دستگاه خودرو سواری استانداری گلستان

 

 استانداري گلستان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 990079 مورخ 08/11/1401 کمیسیون ماده 2 استان نسبت به فروش 14 دستگاه خودرو مستهلک سواری از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد


کد خبر: 102095


مناقصه یکساله قرارداد امور خدماتی و نگهداری فضای سبز استانداری در سال 1402

استانداري گلستان در نظر دارد امور خدماتی و نگهداری فضای سبز خود را براي مدت 12ماه از محل اعتبارات هزینه اي از طریق مناقصه یک مرحله اي واگذارنماید.

کد خبر: 101481


مناقصه یکساله قرارداد امور خدماتی و نگهداری فضای سبز استانداری در سال 1402

استانداري گلستان در نظر دارد امور خدماتی و نگهداری فضای سبز خود را براي مدت 12ماه از محل اعتبارات هزینه اي از طریق مناقصه یک مرحله اي واگذارنماید.

کد خبر: 101473


مناقصه یکساله پشتیبانی و نگهداری شبکه های رایانه ای استانداری در سال 1402

 
استانداري گلستان در نظر دارد، پشتیبانی و نگهداری شبکه های رایانه ای خود را براي مدت 12 ماه از محل اعتبارات جاري هزینه اي از طریق مناقصه یک مرحله اي واگذار نماید.
 

 


کد خبر: 101396


آگهی فراخوان عمومی

آگهی فراخوان عمومی

سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای استان گلستان در نظر دارد حسب مصوبه هیئت مدیره موضوع مشارکت در واگذاری مدیریت و راهبری و بهره برداری کامل از خطوط پردازش موجود و اجرای تفکیک زباله های بازیافتی کارخانه کمپوست و تعمییر و نگهداری کامل خطوط پردازش و ماشین آلات جهت تولید بهینه کود فاین و تولید کمپوست و عملیات دفن بهداشتی در محل دفن سایت آزادشهر
کد خبر: 99908


آگهی مزایده 20 دستگاه خودرو سواری و کمک دار استانداری گلستان

 استانداری گلستان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 990071 مورخ 17/09/1401 کمیسیون ماده 2 استان نسبت به فروش 20 دستگاه خود رو مستهلک سواری و کمک دار از طریق مزایده عمومی اقدام نماید، 

کد خبر: 98285


آگهي مزايده 8 واحد آپارتمان استانداری گلستان

 استانداري گلستان در نظر دارد براساس مصوبه شماره 147913/51 مورخ 29 /09/ 1399 وزارت امور اقتصادي و دارايي، نسبت به فروش 8 واحد آپارتمان مسكوني خود واقع در خیابان 5 آذر گرگان از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد.

کد خبر: 95782


آگهي مزايده فروش 8 واحد آپارتمان استانداری گلستان

استانداري گلستان در نظر دارد براساس مصوبه شماره 147913/51 مورخ 29 /09/ 1399 وزارت امور اقتصادي و دارايي، نسبت به فروش 8 واحد آپارتمان مسكوني خود از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد.

کد خبر: 94646


مناقصه یکساله پشتیبانی و نگهداری شبکه های رایانه ای استانداری در سال 1401

استانداري گلستان در نظر دارد، پشتیبانی و نگهداری شبکه های رایانه ای خود را براي مدت 12 ماه از محل اعتبارات جاري هزینه اي از طریق مناقصه یک مرحله اي واگذار نماید.

کد خبر: 91661


مناقصه یکساله پشتیبانی امور خدماتی و نگهداری فضای سبز استانداری در سال 1401

استانداري گلستان در نظر دارد امور خدماتی و نگهداری فضای سبز خود را براي مدت 12 ماه از محل اعتبارات جاري هزینه اي از طریق مناقصه یک مرحله اي واگذار نماید.

کد خبر: 91660


شرایط مناقصه یکساله پشتیبانی و نگهداری شبکه های رایانه ای استانداری گلستان سال 1400

 استانداري گلستان در نظر دارد پشتيباني و نگهداري از شبكه هاي رایانه اي خود را براي مدت 21 ماه از محل اعتبارات جاري هزینه اي از طریق مناقصه یک مرحله اي واگذار نماید.

کد خبر: 81723