عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

   

چهارمین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان-1402

چهارمین صورتجلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان
کد خبر: 110595
  

مصوبات نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان-1402

مصوبات نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان-1402
کد خبر: 110419
  

مصوبات نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان-1402

مصوبات نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان-1402
کد خبر: 110268